KIRK PROPERTY A/S

01/06-2015

I forbindelse med byggeriet af KIRK PROPERTY A/S' nye domicilbyggeri i Vejle Havn, er CVP blevet valgt til løbende af filme og dokumentere byggeriet. Projektetet strækker sig over en længere periode. De første optagelser blev lavet i 2013 og byggeriet forventes afsluttet i 2017. CVP står for filmoptagelser, journalistik, still-fotos, Time-Laps optagelser og arkivering.