Ringkøbing Amt lukker og slukker

16/12-2006

CVP har for reklamebureuet konceptas stået for redigeringen af en halvanden time lang DVD, som fortæller historien om Ringkøbing Amt. DVD'en uddeles i 3000 eksemplarer til alle amtes medarbejdere i forbindelse med nedlæggelsen af amtet, med udgangen af 2006.

ringkøbing amt   ringkøbing amt2